WORKSHOP HET PAD VAN DE VREEDZAME KRIJGER (HANTEER HET ZWAARD DER LIEFDE) OP ZATERDAG 20 APRIL VAN 09U00 TOT 16U00

Regressietherapie

A. WAT

Regressie is een communicatietechniek waarbij je lichaam via de gevoelswereld in het verleden gebracht wordt. Je oude verdrongen herinneringen uit een huidig of vorig leven worden herbeleefd of verwoord zodat ze terug aan de oppervlakte komen. Op die manier krijg je een duidelijker beeld over je huidige problematiek waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om die op te lossen.

Tijdens de regressie neem je een stuk afstand van je persoonlijke ervaringen zodat je er minder bij betrokken voelt. Je bekijkt alles van op afstand waardoor de emotionele lading minder zwaar wordt.

Het is een techniek waarbij je emotionele wereld op een indirecte manier (via de mentale wereld) tot leven komt. Zowel therapeut als patiënt denken zo weinig mogelijk na maar volgen zoveel mogelijk hun gevoel.

B. ANATOMIE

Je lichaam bestaat uit miljarden cellen die allemaal een geheugen hebben. Iedere cel functioneert als databank waardoor je over een ongelofelijke kennis beschikt.

Je lichaam bestaat uit verschillende auralagen (energetische velden). Hoe groter de impact van een gebeurtenis in je leven is (vb. plotse dood), hoe dieper de emotie in je auraveld is opgeslagen. Je oppervlakkigste aura lagen lossen samen met je lichaam op na de dood. Je diepere lagen neem je samen met je ziel mee naar een volgend leven en zorgen voor een belemmering van je levensenergie.

Je huidige leven is een afspiegeling, een verderzetten van je vorige levens. Je bent hier op aarde om je niet verwerkte processen (je karma) op te lossen zodat je op die manier kan evolueren in je mens - zijn. Zolang je innerlijke processen niet verwerkt zijn, blijf je in je dagelijkse leven situaties creëren die er voor zorgen dat deze processen blootgelegd worden. Wat je vandaag niet oplost, komt morgen terug.

C. TOEPASSING

Deze therapie heeft pas zijn nut als je er klaar voor bent. Het heeft geen enkele zin om uit nieuwsgierigheid in je persoonlijke verleden te duiken.

Deze methode heeft zij therapeutisch nut wanneer:

  • Je meer inzicht wilt krijgen in je wederkerende problemen.
  • Je te kampen hebt met zwaar beladen emotionele pijnen
  • Je last hebt van vooroordelen (inprentingen zoals : "het is altijd mijn schuld", "het moet altijd zijn goesting zijn", "ik kan nooit eens iets goed doen", "waarom moet dit altijd mij overkomen", ...) die een belemmering zijn op het beleven van je levensvreugde.
  • Je oude verloren gewaande zieleninhoud wilt herontdekken.
Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko