Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan. Niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft.

Chakra healing

A. WAT

Het is een techniek die via je mentale -, je astrale – en je etherische lichaam een evenwicht creëert in je energetisch veld. Door gebruik te maken van de vibraties van geluid, kleur, geur, tast, natuurelement, … worden je chakra’s en je corresponderende klieren gezuiverd en met elkaar verbonden.

B. ANATOMIE

Wanneer je weet dat materie gecondenseerde energie is (cfr. Einstein), dan kan je daaruit besluiten dat ook je lichaam gecondenseerde energie is. Energie wordt gekenmerkt door een bepaalde frequentie. Hoe meer de energie condens is, hoe lager de frequentie. Hoe verder van je lichaam verwijdert, hoe subtieler de energie.

Je etherische lichaam neemt dezelfde vorm aan als je fysieke lichaam en is opgebouwd uit verschillende energiebanen die door elkaar lopen en zo een fijn netwerk vormen. Waar lijnen elkaar kruisen, vormen zich krachtcentra’s. In dit veld bevinden zich de 7 grote energiecentra’s of chakra’s.

Je astrale lichaam reikt 60 cm. tot 1 meter buiten je lichaam. Het is de drager en organisator van je gevoelsleven, je emoties en je instincten. Het ontstaat op basis van aantrekking en afstoting. Tijdens dromen of astrale uittreding kan het los van je fysieke en etherische lichaam komen. Er blijft wel een energetische verbinding met je fysiek lichaam via de zonnevlecht.

Je mentale lichaam kan tot 3 meter buiten je lichaam reiken. Het is de drager van je spontane en/of meditatieve gedachten, je ideeën, je intelligentie.

De 7 grote, 21 kleinere en duizenden hele kleine chakra’s in je lichaam zetten hoge frequenties, in lage frequenties om waardoor ze je stoffelijke lichaam van vitale levensenergie voorzien. M.a.w. ze verbinden de fijnestoffelijke energie uit het universum met de meer gecondenseerde energie van je lichaam en omgekeerd.

C. TOEPASSING

Deze methode heeft zijn therapeutisch nut wanneer:

  • Je oververmoeid en/of overgevoelig bent waarbij je lichaam te zwak of te pijnlijk geworden is om veel fysieke inspanningen te leveren.
  • Je de voorkeur geeft aan een zachte manier van benadering of wanneer je fysiek contact als een te sterke inbreuk op je privacy ervaart.
  • Je hormonale problemen hebt zoals: menstruatiestoornissen, zwaarlijvigheid, anorexia, migraine, spanningshoofdpijn, stress, …
Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko