Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan. Niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft.

Osteopathie

A. WAT

Letterlijk vertaalt betekent osteopathie "de ziekte van de beenderen". Osteopathie is echter meer dan enkel werken met je botstructuur. Het is een systeem van manipulatieve technieken waarbij getracht wordt je homeostase (de interne kracht van je lichaam om zichzelf zo gezond mogelijk te houden) te herstellen, te onderhouden en/of te verstevigen. Deze manipulatieve technieken gebeuren op structureel, visceraal en craniaal gebied.

1. STRUCTURELE OSTEOPATHISCHE CORRECTIES

A. WAT

Een holistische geneeswijze waarbij de manipulatieve technieken gericht zijn op het herwinnen van de bewegelijkheid van je verschillende botstructuren. Er wordt een rechtstreekse invloed op je botstructuur en een onrechtstreekse invloed op je zenuwstelsel uitgeoefend.

B. ANATOMIE

Je skelet is de kapstok van je lichaam waarbij je wervelkolom centraal staat. Zij is de dragende kracht waar andere botstructuren zoals je ribben, je ledematen en je hoofd aan vasthechten. Vanuit je centrale ruggenmergkanaal vertrekken alle zenuwen voor je volledige lichaam. Iedere wervel correspondeert met een bepaalde zone in je lichaam. Je zenuwen vervoeren de informatie vanuit je hersenen naar hun corresponderende organen, bewegingsspieren, bloedvaten, lymfekanalen,… zodat die weten wat hen te doen staat. De eindorganen geven op hun beurt informatie over hun huidige toestand door aan je hersenen zodat die kunnen anticiperen op de noden van je lichaam.

Doordat zowat al je spieren op één of ander bot aanhechten, bepalen zij mee de stand van je skelet. Wanneer een botverplaatsing niet te wijten is aan een externe factor (vb. een accident) dan zal deze steeds veroorzaakt worden door een interne spierspanning. Dit kan een bruuske beweging (= het verschot) of een chronische spanning (tenniselleboog) zijn.

Een verschoven wervel belemmert zowel de bezenuwing als de doorbloeding naar haar corresponderende gebied waardoor deze zone haar functie onvoldoende kan uitoefenen. Er treden fysieke klachten op en er ontstaat een spanningsveld die de blokkade (en dus ook de dysfunctie) in stand houdt. Daarnaast zorgt de verplaatsing van het bot ervoor dat je spieren, die er op aanhechten, niet meer in hun as liggen waardoor ze niet naar behoren kunnen functioneren. Bepaalde spieren worden overbelast en anderen worden verwaarloosd. Deze situatie zorgt ervoor dat je spierspanning toeneemt waardoor de kans dat je botstructuur zich nog verder verplaatst groter wordt of dat een ander bot in de verplaatsing meegenomen wordt. Op die manier ontstaat een kettingvorm van gespannen spieren en verplaatste botstructuren. Hoe langer de spanning aanwezig blijft, hoe groter de kettingvorming.

Een verschoven bot belemmert eveneens de doorstroming van energie. Voor de blokkade ontstaat er een teveel (of volte) aan energie en achter de blokkade een te kort (of leegte) aan energie waardoor je een dysfunctie van het gebied krijgt. Hoe langer de blokkade aanwezig is, hoe groter het spanningsveld er om heen wordt. Daarom is het bij chronische problemen vaak noodzakelijk om eerst de spanning rond de botstructuur vrij te maken vooraleer de manipulatie kan plaatsvinden. Hiervoor kunnen andere technieken gebruikt worden. De welke in aanmerking komt, is afhankelijk van de persoon, van het probleem en van het tijdstip.

C. TOEPASSING

Deze methode heeft zijn therapeutisch nut wanneer:

  • Je met bot - en spierstelsel zoals hernia, nek- en rugklachten, luxaties van de ribben, artrose, distorsies (=verstuikingen), tendinitis (= peesontstekingen), lumbago, spierkrampen, beenlengteverschil, … te maken hebt.
  • Je irritaties van het zenuwstelsel zoals de zona, slapende handen, ischialgiën, sinusitis, winterhanden en/of -voeten … hebt.
  • Je te kampen hebt met neuro – vegetatieve aandoeningen t.g.v. een verstoord evenwicht tussen ortho- en parasympaticus.

2. VISCERALE OSTEOPATHIE

A. WAT

Een holistische geneeswijze waarbij de subtiele mobilisaties, reflextechnieken, voedingscorrecties en leefhygiëne allen gericht zijn op het herwinnen van de bewegelijkheid van je verschillende organen.

B. ANATOMIE

Je organen zijn verantwoordelijk voor de goede vertering van je voedsel zodat iedere cel in je lichaam voldoende bouwstoffen krijgt om zijn of haar functie uit te voeren.

Al je organen hebben een interne en externe bewegingsvrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. De interne beweging is een spiraalbeweging die een verder zetten is van de embryonale beweging om de organen op hun definitieve positie te brengen. De externe beweging is de onderlinge beweging van de organen in borst en buikholte die gebeurt onder invloed van je ademhaling, je hartslag of het samentrekking van je spieren.

Elke verstoring in de beweeglijkheid van een orgaan ten gevolge van een verkeerde voedingsgewoonte of fysieke vermoeidheid, kan een structureel, cranio – sacraal of visceraal letsel veroorzaken.

C. TOEPASSING

Deze methode heeft zijn therapeutisch nut wanneer:

  • Je primaire viscerale problemen hebt van : de stembanden (heesheid), speekselklieren (te veel of te weinig), keel (angina), slokdarm (slikstoornissen), longen (astma/bronchitis), (bij)schildklier (te snel/te traag), hart (ritmestoornis/infarct), maag (zweer), milt (bloedstoornis), pancreas (suikerziekte), lever (hepatitis), galblaas (galstenen), dunne darm (coëliaki), dikke darm (constipatie/diarree), blaas (ontsteking), (bij)nieren (nierstenen), genitaliën (menstruatiestoornissen/potentie).
  • Je secundaire viscerale problemen hebt zoals slecht ruikende adem, vermoeidheid, chronische verkoudheden, osteoporose, virale en bacteriële infecties, verstoorde bloedwaarden, bloeddrukschommelingen,…

3. CRANIALE OSTEOPATHIE

A. WAT

Een holistische geneeswijze waarbij de manipulatieve technieken gericht zijn op het herstellen van de flexibiliteit van je schedel en zijn gerelateerde weefsels.

B. ANATOMIE

Wanneer we het tongbeen en de gehoorbeentjes meetellen, dan bevat je schedel 26 beenderen. Elk bot bezit een zekere flexibiliteit die aan de binnenzijde van de schedel door de hersenvliezen verder gezet wordt tot aan het staartbeen.

Onder je schedel liggen je hersenen in een vloeistof. Het cerebro spinaal vocht beschermt je hersenen tegen grote temperatuurschommelingen, uitdrogen en mechanisch geweld. Bovendien zorgt het voor de toevoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen. Onder invloed van deze stuwing maakt je schedel een open – en dichtgaande beweging met een frequentie van 8 à 12x/minuut.

De voornaamste regulatiecentra’s van je autonome zenuwstelsel zoals lichaamstemperatuur, hormonale verhoudingen, bloeddruk, hartfrequentie, waterhuishouding, mineralenbalans en bloedsuikerspiegel bevinden zich in je schedel en meer bepaald in je tussenhersenen, hersenstam en ruggenmerg.

Wanneer de flexibiliteit van je schedel en zijn gerelateerde weefsels verstoord wordt door een direct trauma, nekspier- of kauwspiertrauma dan kan dit een negatieve invloed hebben op je schedelcirculatie waardoor de genoemde systemen hun functie niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.

C. TOEPASSING

Deze methode heeft zijn therapeutisch nut wanneer:

  • Je neuro – vegetatieve en/of hormonale stoornissen hebt.
  • Je oogproblemen (glaucoom, cataract, strabisme, vermoeide of pijnlijke ogen), tandproblemen (malocclusie, beetanomalieën), stoornissen van je kaakgewricht, oorproblemen (otitis, oorsuizingen, doofheid), neusproblemen (hooikoorts,sinusitis) en/of trigeminus neuralgie hebt.
  • Je problemen t.g.v. mentale overdruk (hoofdpijn, migraine, slaapstoornissen, zenuwachtigheid, psoriasis, duizeligheid en evenwichtstoornissen) hebt.
  • Je aandoeningen bij kinderen hebt zoals dyslexie, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, reflux, torticollis, hyperkinesie, leerstoornissen, nachtelijk huilen,…
Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko