START NIEUWE LESSENREEKS : LEREN MEDITEREN VANAF 21 FEBRUARI. 5 WOENSDAGAVONDEN VAN 19U00 TOT 20U15

Voordrachten : Cholesterol

Cholesterol : Mijn vriend of mijn vijand ? Wat weet ik er over - wat zou ik er moeten over weten.

Cholesterol zou verantwoordelijk zijn voor hart- en bloedvatziektes. Tijdens deze voordracht wordt deze stelling op een eenvoudige en wetenschappelijke manier weerlegd. In de eerste plaats bekijk je wat cholesterol is en waarom deze voedingsstof zo belangrijk is voor je lichaam. Vervolgens leer je hoe je de cholesterolwaarden in een bloedonderzoek moet interpreteren, om ten slotte de oorzaak van hart- en bloedvatziektes te bespreken.

In deze benadering wordt er vanuit gegaan dat het lichaam over een intelligentie beschikt waardoor het steeds op zoek is naar de beste oplossing om te overleven in zijn huidige situatie.


Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko