Als je achter de kudde aanloopt, loopt je steeds in de stront.

Voordrachten : Emoties

De invloed van emotionele stress op je gezondheid

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen in je leven een dermate grote emotionele impact hebben, kan je lichaam deze niet allemaal verwerken en zullen ze dus bijgevolg in je lichaam opgeslagen en verdrongen worden. Hoe meer onverwerkte processen in je lichaam zijn opgeslagen, hoe groter de kans op fysieke problemen.
Vanuit de westerse geneeskunde wordt je lichaam bekeken, behandeld als een verzameling van miljarden cellen die samen één fysiek lichaam vormen. Vanuit de oosterse geneeskunde word je als mens behandeld waarbij je lichaam de fysieke materie is waarin je ziel leeft.
Tijdens deze voordracht kom je te weten dat naast een fysiek lichaam je ook over een emotioneel lichaam beschikt en hoe beide lichamen een invloed op elkaar hebben


Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko