WORKSHOP HET PAD VAN DE VREEDZAME KRIJGER (HANTEER HET ZWAARD DER LIEFDE) OP ZATERDAG 20 APRIL VAN 09U00 TOT 16U00

Voordrachten : Emoties

Welke invloed hebben emoties op je gezondheid

Naast fysieke spanningen kan ook emotionele stress verantwoordelijk zijn voor lichamelijke klachten.
Als mens beschik je over een fysiek lichaam maar ook over een ziel, een persoonlijkheid of karakter met gevoelens en gedachten.
Wanneer ingrijpende gebeurtenissen (zware ziekte/sterfgeval) in je leven een dermate grote emotionele impact hebben,
zal je deze gebeurtenis proberen te verdringen (een plaatsje geven) zodat je niet constant in die emotionele stress hoeft te leven.
Hoe meer onverwerkte processen in je lichaam zijn opgeslagen, hoe groter de kans op fysieke problemen.
Tijdens deze voordracht kom je te weten op welke manier je emoties invloed hebben op je gezondheid.


Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko