Als je achter de kudde aanloopt, loopt je steeds in de stront.

Voordrachten : De taal van je lichaam

Hoe hou ik me gezond : Leren de taal van mijn lichaam begrijpen.

Je wordt bewust van de ruime dimensie van het menselijk lichaam. Je gaat op zoek naar wie of wat je bent en hoe je functioneert en dit zowel op fysiek als op energetisch niveau.

Het mag duidelijk zijn dat je meer bent dan spieren, gewrichten of organen.Je beschikt eveneens over gevoelens, een denkend vermogen en een bewustzijn. Dit vertaalt zich naast je vertrouwde fysieke lichaam in een emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam.

Hoe deze verschillende lichamen functioneren en hoe ze zich t.o.v. elkaar verhouden wordt tijdens deze voordracht aan de hand van eenvoudige voorbeelden duidelijk gemaakt. Het doel van deze avond is om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen zodat je een groter rendement uit jezelf kan halen.


Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko