START NIEUWE LESSENREEKS : LEREN MEDITEREN VANAF 21 FEBRUARI. 5 WOENSDAGAVONDEN VAN 19U00 TOT 20U15

Voordrachten : De taal van je lichaam

Aetiopathie : Leren de taal van mijn lichaam begrijpen.

Je wordt bewust van de ruime dimensie van het menselijk lichaam. Je gaat op zoek naar wie of wat je bent en hoe je functioneert en dit zowel op fysiek als op energetisch niveau.

Het mag duidelijk zijn dat je meer bent dan spieren, gewrichten of organen.Je beschikt eveneens over gevoelens, een denkend vermogen en een bewustzijn. Dit vertaalt zich naast je vertrouwde fysieke lichaam in een emotioneel en mentaal lichaam.gekoppeld aan een spirituele connectie.

Hoe deze verschillende lichamen functioneren en hoe ze zich t.o.v. elkaar verhouden wordt tijdens deze voordracht aan de hand van eenvoudige voorbeelden duidelijk gemaakt. Het doel van deze avond is om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen zodat je een grotere voldoening en rendement uit jezelf kan halen.


Word fan van Kineko op Facebook
© Kineko